چگونه می توانم کمک کنم:

پرداخت آنلاین

ریال

مبلغ اهدایی

مشارکت نقدی

مشارکت نقدی:

شما میتوانید مبالغ مورد نظر خود را از طریق:

شماره حساب ۱۸۱۰۴۳۹۵۰۳۶۷۲۱

شمارکارت ۶۲۷۳۸۱۱۰۵۱۶۲۸۲۳۵

شماره شبای IR100630181004309503672001

نزد بانک انصار متعلق به بنیاد خیریه نگار مهربان واریز نمایید و یا از طریق در گاه الکترونیکی اقدام به واریز نمایید. شما خیّر گرامی همچنین میتوانید شرح مصارف آن را مشخص نمایید:

حمایت از کودکان(زیرشاخهها: ایتام-سادات-عام)

تامین سرمایهی نقدی (زیرشاخهها: وام قرض الحسنه-شراکت)

اعطای کمک هزینه تحصیلی

تامین هزینه ارزاق

کمک هزینه جهیزیه

کمک هزینه درمان

تامین هزینه قربانی

مشارکت غیر نقدی

مشارکت غیر نقدی:

خیّرین و حامیان موسسه خیریه در زمینه کمکهای غیرنقدی مانند: ارزاق، پوشاک، جهیزیه، تجهیزات کار، لوازم التحریر، وسایل کمک توانبخشی، قربانی، نذورات و… میتوانند با دفتر موسسه ارتباط برقرار نمایند.

شماره تماس:۳۳۴۴۴۶۷۰-۰۲۱

مشارکت در ارائه خدمات:

خیّرین همچنین میتوانند در ارائه خدمات به اشکال زیر مددجویان این موسسه را یاری نمایند:

اشتغال وکار آفرینی(زیرشاخهها: مهارت آموزی- ارائه طرح اشتغال- جذب نیروی کار)

ارائه خدمات پزشکی، پیرا پزشکی و مشاورهای

ارائه خدمات آموزشی

ارائه خدمات فرهنگی

ارائه خدمات مذهبی

ارائه خدمات رسانه ای و تبلیغات