چگونه می توانم کمک بگیرم:

کلیه بانوان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست نیازمند که تحت پوشش سایر نهادهای حمایتی نیستند، جهت استفاده از خدمات ارزاق، جهیزیه، کمک هزینه درمان، کمک هزینه تحصیلی، ودیعه مسکن، وام قرض الحسنه، خدمات آموزشی، خدمات اشتغال وکارآفرینی و… می توانند با شماره ذیل تماس حاصل نمایند و یا به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

تلفن: 02133444670

آدرس: تهران، میدان شهدا، خیابان 17 شهریور، خیابان گوته، کوچه وجیه اله زاده، پلاک3

(پذیرش مددجو صرفا در روزهای یکشنبه وسه شنبه صورت میگیرد.)

آدرس: تهران، میدان شهدا، خیابان 17 شهریور، خیابان گوته، کوچه وجیه اله زاده، پلاک3