منشور اخلاقی مؤسسه:

ما اعضای بنیاد خیریه نگار مهربان براین باوریم که همراه با کلیه مسئولین خدمتگزار درعرصۀ امرخیر، اصول رفتاری و ارزشهای اخلاقی ذیل را باور داشته و برای تحقّق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود.

باایمان به ارادۀ راستین حق تعالی و درجهت کسب رضایت ایزد منّان گام بر میداریم و همیشه خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خود می‌دانیم.

فلسفه وجودی امرخیر و آموزه‌های دینی، تبیین‌کننده رسالت و اهداف متعالی مؤسسه است. درجهت تحقق این رسالت؛ انسجام، سختکوشی وتلاش بی‌وقفه موجبات شکل‌گیری و تجلّی منشوراخلاقی را میسّر می‌نماید.

انجام صحیح، سریع و شایسته امور محوله را از وظایف ذاتی خود دانسته و نیازهای شناسایی شده را درحداقل زمان ممکن و با پایبندی به ضوابط و مقررات به انجام می‌رسانیم و ازحقوق حقّۀ نیازمندان صیانت می‌نمائیم.

رعایت عدل و انصاف را از جمله وظایف خود دانسته و ازتلاش وکوشش بی وقفه دراین راستا دریغ نخواهیم کرد.

تکریم و احترام به نیازمندان و حفظ کرامت انسانی آنها را وظیفه خود دانسته و ازخدمت‌رسانی به این اقشار عزیز و گرامی دریغ نمی‌نمائیم. لذا صبرو شکیبایی را پیشۀ خود می‌سازیم و با برخوردمناسب، سعهی صدر و خوشرویی؛ پاسخگوی ارباب رجوع هستیم و حفظ کرامت انسانها را ارج مینهیم

رعایت نظم و انضباط، فروتنی، مسئولیت‌پذیری، وقت‌شناسی و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری، ادب و احترام را سرلوحه تمام امور خود قرار می‌دهیم.

اعتقاد داریم رازداری حرفهای و حفظ اسرار مؤسّسه از وظایف خطیر ماست، لذا تمامی سعی خود را در حفظ امانتداری، آبروداری، شئونات نیازمندان و حفظ درخواستهای آنان بکار می‌بندیم.

ازاسراف و تبذیر درامکانات و اموال و سایر موارد موبوط به مؤسسه پرهیز و خودداری می‌نمائیم.

خلاقیت، ابتکار عمل و در عین حال ضابطهمند بودن را در انجام وظایف محوله در نظر خواهیم داشت.

امیدواریم موارد فوق را با توکّل به خداوند متعال و استعانت از او، با اخلاص و صداقت انجام دهیم تا مشمول عنایت ودعای خیرحضرت ولیعصر(ع) قرارگیریم؛ ان شاءالله تعالی…