ارتباط با بنیاد:

شیوه برقراری ارتباط با واحد مشارکتهای مردمی

مراجعه به آدرس: تهران، میدان شهدا، خیابان 17 شهریور، خیابان گوته، کوچه وجیه اله زاده، پلاک3 .

شماره حساب 18104395036721 ، شماره کارت 6273811051628235 و شماره شبای IR100630181004309503672001 نزد بانک انصار متعلق به بنیاد خیریه نگار مهربان به منظور واریز کمکهای نقدی می باشد.

جهت هماهنگی با تلفن 02133444670 تماس حاصل فرمایید.

تلگرام: negare_mehraban@

آدرس الکرونیکی: info@negaremehraban.com

نمابر: 02133546712

آدرس: تهران، میدان شهدا، خیابان 17 شهریور، خیابان گوته، کوچه وجیه اله زاده، پلاک3